1) Müügitingimused kehtivad goddessluxuries.eu veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja JANA KARIMOVA LUXURIES FIE  (edaspidi Veebipood goddessluxuries.eu) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad goddessluxuries.eu veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood goddessluxuries.eu jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel goddessluxuries.eu.

1) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipood goddessluxuries.eu vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood goddessluxuries.eu jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel goddessluxuries.eu.

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse ka Kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood goddessluxuries.eu andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipood goddessluxuries.eu -le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe goddessluxuries.eu pangakontole.

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood goddessluxuries.eu tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe goddessluxuries.eu pangakontole.

3) Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood goddessluxuries.eu ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood goddessluxuries.eu ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Tarneviis – Kaup saadetakse Teile lähemal olevasse Omniva pakiautomaati. Keskmine tarne aeg 3-6 päeva, kui toote kirjelduses pole teisiti öeldud. Vastavalt võlaõigusseadusele on tarneaeg kuni 30 päeva ja sealt edasi on ostjal õigus lepingust taganeda, kui ei ole sõnaselgelt nõustunud pikema tarneajaga.

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kui kaup on praak, riknenud või ei vasta goddessluxuries.eu kodulehel olevale tootekirjeldusele tasub taganemiskulud Veebipood goddessluxuries.eu. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.

2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile goddess.luxuries@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab Veebipoele goddessluxuries.eu kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6) Veebipood goddessluxuries.eu tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa.

7) Toote tagastamiseks tuleb saata taganemisteade e-posti aadressile goddess.luxuries@gmail.com. Tagastusvormi leiate SIIT.

1) Veebipood goddessluxuries.eu ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood goddessluxuries.eu ei saanud mõjutada või ette näha.

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel goddessluxuries.eu
ja/või nõustunud antud Müügitingimustega ostu sooritades. Ostjal on õigus otsepostitustest igal hetkel võimalik loobuda kasutades selleks postituses olevat otselinki või andes meile tead e-posti aadressil goddessluxuries.eu.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

1) Veebipood goddessluxuries.eu vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood goddessluxuries.eu  poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba asendamise lepivad veebipood goddessluxuries.eu ja Tarbija omavahel kokku. Asendamise kulud katab veebipood goddessluxuries.eu.

5) Veebipood goddessluxuries.eu ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile goddessluxuries.eu  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt goddessluxuries.eu ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel goddessluxuries.eu ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood goddessluxuries.eu ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile goddess.luxuries@gmail.com või helistada telefonil: +372 58141965

2) Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

3) Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.